Om mig


Jag heter Helena Fransson, 45 år, från Heby i norra Uppland.


Jag startade Ateljé 106 för två sedan och har sedan dess haft kurser både  genom Medborgarskolan och i privat regi.


Jag har samverkat med kommunen i ett integrationsprojekt där kreativt skapande stod på agendan, samt engagerat kommunens unga genom workshops i olika hantverk.  Jag har fått förmånen att sälja en stor del av min konst som numera hänger på ett nybyggt äldreboende.


Mina planer framöver är att integrera hälsofrämjande arbete med kreativt skapande. Jag har därför förnyat min hemsida och skapat helt nya kurser. 


Det som driver mig i min verksamhet är att växa tillsammans med andra, ge inspiration och ökad medvetenhet om vår inneboende kraft och intuition.


Min intention med kurserna är att skapa ett tryggt utrymme att landa i sitt inre tillsammans med andra. När vi landar i oss själva så inser vi många gånger att det är själva utforskandet (vägen) som är det viktiga snarare än resultatet (målet) av det vi skapar.

 Det kan under resans gång dyka upp tankar och föreställningar som hindrar oss från att stå i vår kraft, dessa betraktar vi utan att ge vidare energi, för att istället göra plats för det tillåtande.    


Hör gärna av dig om du tror att detta kan vara något för dig och dina vänner eller arbetskamrater. 


Med vänliga hälsningar

Helena Fransson
 

Bakgrund


Ämneslärare, Konstfack.


Vid sidan av företaget arbetar jag deltid i grundskolan. Mina ämnen är bild och slöjd. Jag har arbetat som pedagog i grundskolan i 15 år sammanlagt varav 2 år som utbildad lärare.

Folkhögskollärare


Jag har studerat en termin på Folkhögskollärarprogrammet på LIU och inväntar arbete på Folkhögskola för att fullfölja utbildningen med VFU i min tjänst. Folkbildning ligger mig varmt om hjärtat på grund av egen god erfarenhet av folkhögskola men även med tanke på folkbildningens demokratiska hållning.

Meditationslärare


I juni är jag utbildad meditationslärare genom Care meditation.

Jag har på min fritid åkt på tystnadsretreats (Vipassana) samt gått kuser i personligutveckling och meditation under 20 års tid. Jag mediterar numera dagligen.

Hälsa- och rehabilitering


Jag är utbildad Hälsopedagog med naturen som inriktning för hälsofrämjande och rehabilitering. Min utbildning till Behandlingsassistent gav mig kunskaper om behandlingsvård och olika diagnoser.  Jag har gått en Mindfulnesskurs MBSR (MindfulnessBasedStressReduction) som är en evidensbaserad metod. 

Kreativa uttrycksformer


Jag har både på fritiden och proffessionellt använt kreativa uttrycksformer så som:

sång och musik (gått kurser, gjort framträdanden mm, dansen (De fem rytmerna) har givit mig ett tillåtande utrymmet i mer än 10 år, teater och drama (anställning på Friends mot mobbning i 7 år).

Konstterapi


Utbildningen till konstterapeut har givit mig goda verktyg för inre arbete genom konstnärliga metoder. Den har godkänts av de internationellt erkända och certifierande organisationerna: IPHM, CMA och CPD.